Talous

Talousasioiden hoito alusta tähän päivään

poliisikirja1_p

Liiton taloudellinen asema oli alkuvuosina erittäin kireä. Viidensadan nykymarkan alkupääoma, jolla lähdettiin liikkeelle, ei ollut riittävä edes ensimmäisen Pohjoismaisen neuvottelutilaisuuden järjestämiseen, mihin Suomi oli velvollinen lähestyvien Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen johdosta. Rahaa jouduttiin aluksi jopa lainaamaan.

Taloudellista asemaa parannettiin järjestämällä rahankeruita, arpajaisia ja kilpailuja, joihin painettiin käsiohjelma ja niihin kerättiin ilmoituksia.

Ulkomaille suuntautuvien kilpailumatkojen rahoittaminen muodostui alussa aina vaikeaksi kysymykseksi. Vasta sen jälkeen, kun valtio (Opetusminiteriö) ryhtyi tukemaan kilpailumatkoja, helpottui tilanne tällä kohdalla. Vastaavasti on Opetusministeriö viime vuosina lisännyt toiminta-avustusta ja sekin on helpottanut taloudellista asemaa.

Varsinainen käänne parempaan suuntaan liiton taloudessa tapahtui vuonna 1963 liiton solmiessa sopimuksen ruotsalaisen Veinco Ab:n (Pohjolan Opas Oy:n) kanssa Pohjola Opas-julkaisun toimittamisesta ja myynnistä Suomessa. Tämä poliisin pohjoismainen yhteistyösopimus on osoittautunut erittäin tulokselliseksi ja sitä on päätetty jatkaa kymmenen vuotta eteenpäin.Nyt myynnissä olevan julkaisun nimi on "Pohjolan Poliisi kertoo" ja sitä on toimitettu uusittuna painoksena vuodesta 1971 lähtien.

Ansio tämän sopimuksen solmimisesta kuuluu taitavalle puheenjohtajallemme, ylipoliisipäällikkö Fjalar Jarvalle ja varapuheenjohtajallemme, apulaisjohtaja Reino Hintsalle, joka hoiti yhdysmiehenä liiton ja Pohjola Opas Oy:n välillä asioita alusta aina eläkkeelle siirtymiseensä asti v. 1971.

Kirjan toimittamiseen Suomen Poliisin Urheiluliiton puolesta on päätoimittajana osallistunut hallitussihteeri Eila Kännö, joka on hankkinut Suomesta aineiston kirjaan ja lisäksi suorittanut käännöstyön.

Tässä yhteydessä on paikallaan kiittää kaikkia edellä mainittuja suuriarvoisesta ja liiton taloudelle merkittävästä työstä, kuin myös lausua parhaat kiitokset Pohjola Opas Oy:lle hyvästä yhteistyöstä.

Rahoituksen hoitaminen nykyään

Pohjolan Poliisikirjalla suuri merkitys

Liiton hyvin kehittynyt talous koki notkahduksen 1990-luvun taitteessa alkavan laman myötä. Tarkalla talouden hoidolla osakekurssien laskun mukanaan tuomasta rahoitusvajeesta on talous pystytty tasapainottamaan.

Pohjolan Poliisikirjan kanssa tehdyillä sopimuksilla on ollut suuri merkitys liiton toiminnassa. Voidaan sanoa, että se on muodostanut selkärangan talouden hoidolle koko yhteistyön ajan. Vuodesta 1996 alkaen Jan-Erik Björkgård ja Pirkko Walinen ovat toimineet SPUL:n puolesta toimittajina Suomen osalta. Kirjaa toimittaa Pohjolan Poliisikirja Oy, Malminkaari 10 B 00700 HELSINKI

Vuosikirjasta omaan lehteen

Vuodesta 1963 alkaen on ryhdytty toimittamaan myös liiton vuosikirjaa, jonka tuottamaa taloudellista hyötyä liitolle ei voi väheksyä. Vuosikirjan toimittamisesta vastasi liiton rahastonhoitaja, komisario Kauko Nikkanen aina vuoteen 1971 asti, jolloin hän siirtyi eläkkeelle. Sen jälkeen vuosikirjan toimittamisesta vastasi liiton silloinen rahastonhoitaja komisario Olavi Mannonen.

IMG_1793Vuonna 1983 siirryttiin A4-kokoiseen lehteen koemielessä. Vuoden 1984 alusta alkaen on Suomen Poliisiurheilulehti ilmestynyt neljä kertaa vuodessa, nykyään 2 kertaa vuodessa. Päätoimittajana toimi vuosina 1983-1988 vanhempi konstaapeli Tauno Äijö. Vuosina 1989 - 2000 lehden päätoimittajana toimi Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Matti Krats. Vuoden 2001 lehteä toimitti Itäkeskuksen poliisipiirin ylikonstaapeli Kari Aaltio. Vuonna 2002 keväällä astui päätoimittajan saappaisiin Keskusrikospoliisin rikosylikonstaapeli Ahti Kokkonen. Vuodesta 2007 lähtien päätoimittajana on ollut Nina Juurakko-Vesikko

Poliisiurheilulehden ilmoitushankinnasta, taitosta ja painatuksesta vastaa Scanetto Oy.

Kun virallinen kotimainen kilpailutoiminta loppui vuoteen 2014, tarvitsemme uusia tukijoita toiminnallemme. Tukiasioissa ota yhteyttä puheenjohtajaamme Marko Törmäseen. Hänen yhteystietonsa löydät Yhteystiedot-sivulta.